Una enquesta de l'OCU qualifica l'hospital de la Vall d'Hebron com el segon millor de l'Estat

L'enquesta s'ha fet a més de 280 metges especialistes de tot Espanya per conèixer la seva opinió sobre els hospitals que ofereixen les millors cures sanitàries a un pacient amb un problema de salut greu.

Dijous 26 Abril 2012

L'enquesta s'ha fet a més de 280 metges especialistes de tot Espanya per conèixer la seva opinió sobre els hospitals que ofereixen les millors cures sanitàries a un pacient amb un problema de salut greu. L'hospital Clínic (Barcelona), l'hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona) i l'hospital Universitari La Paz (Madrid) són els millors hospitals, segons els especialistes consultats.

Les principals conclusions de l'enquesta han estat les següents:

    L'hospital Clínic (Barcelona) va ser valorat com el millor hospital en 6 de les 13 especialitats.
    Dos centres hospitalaris --Vall d'Hebron i La Pau-- apareixen entre els 10 millors hospitals d'Espanya en totes les especialitats.
    Madrid i Barcelona tenen els hospitals amb més reputació entre els especialistes, a molta distància de la resta de localitats.
    Dels 784 hospitals que hi ha a Espanya, només un 19% ha estat citat per algun dels especialistes enquestats.

281 metges valoren 13 especialitats

En l'enquesta de l'OCU han participat un total de 281 metges especialistes de tot Espanya, que van valorar els 5 millors hospitals per a les següents especialitats:

Neurologia, Aparell digestiu, Nefrologia, Urologia, Oncologia, Endocrinologia, Cardiologia, Pediatria, Ginecologia (sense tenir en compte embarassos ni parts), Oftalmologia, Cirurgia ortopèdica-traumatologia, Otorinolaringologia i Pneumologia.

L'OCU és una organització privada i sense fins lucratius, no un organisme públic. Finança la seva activitat en més d'un 95% amb les quotes dels seus 300.000 socis actuals, i és independent d'interessos polítics i comercials.

Ranking de Notícies